Gizlilik Politikası

Bize Ulaşın

Detaylı bilgi almak için arayın.

Softek Haberleşme ve Bilişim Ltd. Şti.

Gizlilik Sözleşmesi

Bu gizlilik sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), Softek Haberleşme ve Bilişim Ltd. Şti. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) ile kullanıcı (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Şirket’in web sitesi veya uygulaması üzerinden sağlanan hizmetlerin kullanımı sırasında kişisel ve/veya ticari verilerin toplanması, kullanılması ve paylaşılmasıyla ilgili olarak taraflar arasında kabul edilen kuralları belirtir.

  1. Veri Toplama ve Kullanımı

1.1. Şirket, Kullanıcı’nın kişisel ve/veya ticari bilgilerini (ad, soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri vb.) Sözleşme hükümlerine ve yürürlükteki veri koruma mevzuatına uygun olarak toplayabilir ve kaydedebilir.

1.2. Toplanan veriler, Şirket’in hizmetlerini sunmak, iyileştirmek ve Kullanıcı ile iletişim kurmak için kullanılabilir.

1.3. Şirket, Kullanıcı’nın açık rızası olmadan kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır, ancak yasal bir yükümlülük veya mahkeme kararı gerektirdiği durumlarda bu kısıtlama geçersiz olabilir.

  1. Veri Güvenliği

2.1. Şirket, toplanan verileri kaybetmeyi, yanlış kullanmayı, yetkisiz erişimi önlemeyi ve ticari olarak kabul edilebilir yöntemlerle korumayı taahhüt eder.

2.2. Şirket, Kullanıcı’nın gizlilik haklarını korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır, ancak internet üzerinden iletişimin güvenli olmadığını ve herhangi bir güvenlik ihlali riskinin bulunduğunu kabul eder.

  1. Çerezler ve İzleme Araçları

3.1. Şirket, web sitesi veya uygulama üzerinde çerezler ve benzeri izleme teknolojilerini kullanabilir. Bu teknolojiler, Kullanıcı’nın web sitesi veya uygulamayı nasıl kullandığını anlamak, hizmetleri iyileştirmek ve Kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek amacıyla kullanılabilir.

3.2. Kullanıcı, çerezleri ve benzeri izleme teknolojilerini kabul etmeyi veya reddetmeyi tercih edebilir. Ancak, bazı durumlarda çerezlerin devre dışı bırakılması, web sitesi veya uygulamanın bazı özelliklerinin kullanılamamasına neden olabilir.

  1. Değişiklikler ve Bildirimler

4.1. Şirket, bu Gizlilik Sözleşmesi’ni zaman zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Değişiklikler web sitesi veya uygulama üzerinden duyurulacak ve değiştirilmiş Gizlilik Sözleşmesi yayınlandıktan sonra Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

4.2. Şirket, Kullanıcı’yı önemli değişiklikler veya güncellemeler konusunda bildirebilir. Bu bildirimler, e-posta, web sitesi bildirimleri veya diğer iletişim yöntemleri aracılığıyla yapılabilir.

Bu Sözleşme, Softek Haberleşme ve Bilişim Ltd. Şti. ve Kullanıcı arasındaki gizlilikle ilgili taahhütleri belirlemektedir. Sözleşme hükümlerini okuyunuz ve kabul ediniz.